ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2560,08:56   อ่าน 2744 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ศัพท์ภาษาอังกฤษพิชิต O-NET ม.3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,20:53   อ่าน 4613 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Lab School Symposium 2013
ชื่อนักเรียน : ด.ช.วีระกิตติ์ ชมขุนทด,ด.ญ.พิจักขณา โคกขุนทดและ ด.ญ.สุดารัตน์ ภักดีโยธิน
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2557,02:09   อ่าน 1860 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ครั้งที่ 63
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.พิจักขณา โคกขุนทด,ด.ญ.สุดารัตน์ ภักดีโยธิน
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2557,02:01   อ่าน 1910 ครั้ง
ชื่อผลงาน : test
ชื่อนักเรียน : กิตติพงศ์
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2555,15:52   อ่าน 1898 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการจิตอาสา
ชื่อนักเรียน : นางสาวนุชนาฏ สายจันทร์
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2555,05:04   อ่าน 2181 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์ไทย
ชื่อนักเรียน : นางสาวนุชนาฏ สายจันทร์
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2555,04:41   อ่าน 2140 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เตรียมการประเมินเพื่อรอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
ชื่อนักเรียน : นางสาวนุชนาฏ สายจันทร์
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2555,04:37   อ่าน 1922 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นางสาวนุชนาฏ สายจันทร์
ชื่อนักเรียน : นางสาวนุชนาฏ สายจันทร์
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2555,04:35   อ่าน 2021 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นางสาวนุชนาฏ สายจันทร์ เตรียมการประเมินเพื่อรอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555
ชื่อนักเรียน : นางสาวนุชนาฏ สายจันทร์
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2555,04:35   อ่าน 1932 ครั้ง