ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
Lab School Symposium 2013
ด.ช.วีระกิตติ์ ชมขุนทด,ด.ญ.พิจักขณา โคกขุนทดและ ด.ญ.สุดารัตน์ ภักดีโยธิน
รายละเอียดผลงาน
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ด.ช.วีระกิตติ์  ชมขุนทด,ด.ญ.พิจักขณา  โคกขุนทดและ ด.ญ.สุดารัตน์  ภักดีโยธิน ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา เข้าประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1- ป.6 เข้าประกวดผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในการแสดงผลงานทางวิชาการ "Lab School Symposium 2013" ระดับประเทศ ในระดับ ป.1- ป.6 และได้รับรางวัลเหรียญทอง "Lab School Symposium 2013" ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี
 
                                                                                                          TP2 batman รายงาน
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2557,02:09   อ่าน 847 ครั้ง