ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ผลงานการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites
รายละเอียดผลงาน
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 https://sites.google.com/dt.ac.th/web3-1smp
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 https://sites.google.com/dt.ac.th/web3-2smp

โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2560,08:56   อ่าน 640 ครั้ง