ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบโทนสีของเว็บไซด์นี้หรือไม่
ชอบมากที่สุด
ชอบ
สีไหนก็ได้
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมากที่สุด
ดูผลโหวด
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสันต์ จรรยาศิริ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2494-2497
ชื่อ-นามสกุล : นายมุนี ภิรมย์กิจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2497-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวิรัตน์ รัตนวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เลาอลงกรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 มกราคม 2551 - 30 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน