ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมัลลิกา ฟ้าคุ้ม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2561,15:17  อ่าน 1448 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนานักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร ช่างทำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,21:11  อ่าน 1985 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วีดีทัศน์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ ชุด สื่อความหมายด้วยภาษาท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร ช่างทำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2559,20:31  อ่าน 1490 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วีดีทัศน์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ ชุด นาฏยศัพท์แสดงท่ารำสวย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร ช่างทำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2559,20:20  อ่าน 1785 ครั้ง
รายละเอียด..