ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมัลลิกา ฟ้าคุ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2561,15:17  อ่าน 996 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนานักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร ช่างทำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,21:11  อ่าน 1546 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วีดีทัศน์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ ชุด สื่อความหมายด้วยภาษาท่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร ช่างทำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2559,20:31  อ่าน 1099 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วีดีทัศน์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ ชุด นาฏยศัพท์แสดงท่ารำสวย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร ช่างทำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2559,20:20  อ่าน 1303 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,12:18  อ่าน 1885 ครั้ง
รายละเอียด..