ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบโทนสีของเว็บไซด์นี้หรือไม่
ชอบมากที่สุด
ชอบ
สีไหนก็ได้
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมากที่สุด
ดูผลโหวด
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 57 กิจกรรรม วันสุทรภู่
ชุด นักเรียน และ ชุด ประกอบ ละคร พระอภัยมณี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 คณะกรรมการ การดำเนินงาน
04 ก.ค. 57 ถึง 10 ก.ค. 57 กิจกรรมกีฬาสี
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2557  แข่งขันกีฬาทุกประเภท (นอกตาราง) เวา 14.40 น. - 16.00 น.
  วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2557  ดำเนินแข่งขันกีฬาตลอดทั้งวันทุกวัน
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  วันสปอร์ตเดย์
02 เม.ย. 59 กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และม.4
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น.
หากท่านไม่มารายงานตัวและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
หอประชุมอาคาร 10 โรงเรียนด่านขุนทด งานวิชาการ
12 มิ.ย. 59 อบรม การออกแบบกิจกรรม \
เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
โรงเรียนด่านขุนทด งานพัฒนาบุคลากร
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู
จัดกิจกรรมไหว้ครู
15 ก.ค. 59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
08 ส.ค. 59 ถึง 10 ส.ค. 59 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2559

24 ก.ย. 59 ถึง 25 ก.ย. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพม.31
ติดตามรายละเอียดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  (กลุ่มที่ 5) ได้ที่ http://www.esan66.sillapa.net/sm-nma5/
26 ก.ย. 59 ถึง 03 ต.ค. 59 นักเรียนชั้น สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559