ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ศัพท์ภาษาอังกฤษพิชิต O-NET ม.3
รายละเอียดผลงาน

การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ศัพท์ภาษาอังกฤษพิชิตO-NETม.3
Vocabulary for O-NET Secondary3) เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มักจะพบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)และแบบฝึกทักษะซึ่งได้รวบรวมมาจากหนังสือเรียน และเว็บไซต์ต่างๆ
ที่ได้ทำการเผยแพร่ไว้ มาจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายต่อการใช้งานเพื่อให้เพื่อนๆ
ที่เรียนอยู่ ม.3 ได้เรียนรู้คำศัพท์ และสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ ฝึกทำแบบฝึก
ทักษะที่สามารถรายงานผลได้ทันที นอกจากนี้ยังมีข้อสอบO-NETวิชาภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2558 ให้ลองฝึกทำอีกด้วย ซึ่งเป็นอีกสื่อหนึ่งที่จะช่วยเตรียมความพร้อม
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่อไป

สามารถดาวน์โหลดได้ที่
จัดทำโดย : นางสาวธัญชนก   เทียนธวัชกุล
                นางสาวริญญ์รภัส  หมายมั่น
                เด็กหญิงวรรณิภา  เบ้าจันทึก
                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1
                ปีการศึกษา2559
ครูผู้สอน นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,20:53   อ่าน 2974 ครั้ง