ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี กับท่านผู้อำนวยการณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 820) 09 ต.ค. 55
โครงการ ยกระดับ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 1071) 08 ต.ค. 55
โครงการทัศนศึกษา พระบรมมหาราชวัง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 1075) 06 ต.ค. 55
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 966) 02 ต.ค. 55
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ศุนย์ขุนทด (อ่าน 797) 02 ต.ค. 55
แผนผังอาคารโรงเรียนด่านขุนทดในการแข่งขันศักยภาพ ศูนย์ขุนทด (อ่าน 765) 02 ต.ค. 55
โครงการ DKT SUMMER CAMP (อ่าน 795) 02 ต.ค. 55
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 740) 02 ต.ค. 55
แนะนำบุคลากร (อ่าน 804) 01 ต.ค. 55
นักเรียนรับรางวัลโครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติ (อ่าน 748) 30 ก.ย. 55
ข้าราชการครูเกษียณอายุ (อ่าน 1005) 28 ก.ย. 55
คณะบริหารและบุคลากรโรงเรียนด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี (อ่าน 842) 14 ส.ค. 55
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สพท.นม.๕ (อ่าน 1077) 14 ส.ค. 55