ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายวิชาการระดับปฐมวัย โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (อ่าน 2099) 20 ธ.ค. 55
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 866) 14 ธ.ค. 55
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายสมพร ศรีวิพัฒน์ (อ่าน 833) 05 ธ.ค. 55
ทรงพระเจริญ (อ่าน 810) 02 ธ.ค. 55
การประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด (อ่าน 919) 30 พ.ย. 55
การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด (อ่าน 948) 30 พ.ย. 55
การประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด (อ่าน 898) 28 พ.ย. 55
การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน (อ่าน 961) 15 พ.ย. 55
แนะนำบุคลากรของโรงเรียน (อ่าน 1799) 15 พ.ย. 55
นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ (อ่าน 876) 14 พ.ย. 55
ขอเชิญผู้สนใจยื่นเสนอราคา คอมพิวเตอร์ PC (อ่าน 840) 07 พ.ย. 55
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 905) 06 พ.ย. 55
แนะนำบุคลากรโรงเรียน (อ่าน 1082) 06 พ.ย. 55
ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี กับท่านผู้อำนวยการณรงค์ เลาอลงกรณ์ (อ่าน 845) 05 พ.ย. 55
ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับคณะครูของโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 973) 05 พ.ย. 55
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อ่าน 1100) 02 พ.ย. 55
การต้อนรับบุคลากรคนใหม่ของโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 1177) 02 พ.ย. 55
ผู้อำนวยการพบนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง โอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 797) 02 พ.ย. 55
แนะนำบุคลากรของโรงเรียน (อ่าน 843) 02 พ.ย. 55
บุคลากรโรงเรียนด่านขุนทด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2555 ณ หน้าที่ว่าการอ (อ่าน 1625) 23 ต.ค. 55
ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี กับท่านผู้อำนวยการณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 889) 09 ต.ค. 55
โครงการ ยกระดับ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 1135) 08 ต.ค. 55
โครงการทัศนศึกษา พระบรมมหาราชวัง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 1159) 06 ต.ค. 55
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1028) 02 ต.ค. 55
รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ศุนย์ขุนทด (อ่าน 859) 02 ต.ค. 55
แผนผังอาคารโรงเรียนด่านขุนทดในการแข่งขันศักยภาพ ศูนย์ขุนทด (อ่าน 837) 02 ต.ค. 55
โครงการ DKT SUMMER CAMP (อ่าน 857) 02 ต.ค. 55
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 805) 02 ต.ค. 55
แนะนำบุคลากร (อ่าน 864) 01 ต.ค. 55
นักเรียนรับรางวัลโครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติ (อ่าน 806) 30 ก.ย. 55
ข้าราชการครูเกษียณอายุ (อ่าน 1077) 28 ก.ย. 55
คณะบริหารและบุคลากรโรงเรียนด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี (อ่าน 899) 14 ส.ค. 55
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สพท.นม.๕ (อ่าน 1159) 14 ส.ค. 55