ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 , ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (อ่าน 600) 01 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 650) 24 ก.พ. 60
โครงการเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 509) 03 ต.ค. 59
พิธีเปิดอาคาร DKT Coffee shop (อ่าน 750) 29 ส.ค. 59
การประชุมคณะครู-บุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 477) 24 ส.ค. 59
การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 604) 27 ก.ค. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1911) 29 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1041) 16 มิ.ย. 59
โครงการอบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 704) 03 มิ.ย. 59
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อส่งเสริมและแก้ไขผลการเรียน (อ่าน 517) 02 มิ.ย. 59
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 662) 19 พ.ค. 59
ต้อนรับคณะนักศึกษาในการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อ่าน 771) 17 พ.ค. 59
คณะผู้บริหารโรงเรียนกล่าวต้อนรับและให้โอวาสนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 603) 16 พ.ค. 59
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์สร้างสรรค์คุณธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4 (อ่าน 891) 09 พ.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2013) 28 มี.ค. 59
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 872) 12 มี.ค. 59
โรงเรียนสัมพันธ์โรงเรียนด่านขุนทด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (อ่าน 580) 15 ก.พ. 59
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1522) 01 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 613) 12 ม.ค. 59
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 501) 08 ม.ค. 59
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนด่านขุนทด ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (อ่าน 592) 08 ม.ค. 59
โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน “ถนนสายอาชีพ” โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 817) 08 ม.ค. 59
ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 596) 05 ม.ค. 59
Merry Christmas and Happy New Year 2016 (อ่าน 528) 25 ธ.ค. 58
ทดสอบ PRE-O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (อ่าน 457) 23 ธ.ค. 58
ผอ.วิโรจน์ ฉายชูวงษ์ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนด่านขุนทดร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู (อ่าน 590) 05 ธ.ค. 58
พิธีต้อนรับ ผอ.วิโรจน์ ฉายชูวงษ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 994) 26 พ.ย. 58
พิธีเปิดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 611) 11 พ.ย. 58
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ สพป.นครราชสีมา เขต ๕ (อ่าน 563) 05 พ.ย. 58
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ศูนย์ ๑ (อ่าน 536) 08 ต.ค. 58
โครงการเสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัย โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 662) 22 ก.ย. 58
การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (อ่าน 604) 15 ก.ย. 58
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ครั้งที่ ๔ (อ่าน 626) 28 ส.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ท่าน ผอ.ณรงค์ เลาอลงกรณ์ (อ่าน 622) 28 ส.ค. 58
การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 1445) 18 ส.ค. 58
บรรยากาศ วันที่ ๒ ของการแข่งขัน “กีฬาภายใน ร.ร. ด่านขุนทด” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 624) 18 ส.ค. 58
ชื่นชมยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดหนังสั้น (อ่าน 522) 13 ส.ค. 58
การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูบุคลากร ของ สพป.สมุทรสาคร (อ่าน 508) 04 ส.ค. 58
การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อ่าน 755) 23 ก.ค. 58
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID - PLAN (อ่าน 1482) 14 ก.ค. 58