ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน (อ่าน 22) 16 ก.พ. 61
ประกาศผลการสอบชิงทุนโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ "D.K.T. 2018 Test" (อ่าน 181) 16 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเป็นเลิศทางวิชาการ “D.K.T 2018 Test” (อ่าน 64) 14 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1, ม.4 (ประเภททั่วไป) (อ่าน 132) 09 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 (ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนด่ (อ่าน 93) 09 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน (อ่าน 70) 05 ก.พ. 61
โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ “D.K.T. 2018 Test” (อ่าน 105) 31 ม.ค. 61
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 260) 18 ม.ค. 61
ปฏิทินการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 356) 15 พ.ย. 60
กำหนดการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 และกำหนดการสอบแก้ตัว ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 563) 13 ต.ค. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 10011) 12 ต.ค. 60
ตารางสอบปลายภาค 1/2560 (อ่าน 945) 20 ก.ย. 60
พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน+ครู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 (สพม.31) (อ่าน 933) 18 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน (อ่าน 282) 26 ก.ค. 60
ตารางสอบกลางภาค 1/2560 (อ่าน 469) 20 ก.ค. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน (อ่าน 224) 19 ก.ค. 60
เชิญชวนประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ดาวรุ่ง ลูกทุ่ง วัฒนธรรมโคราช"โซน 5 (อ่าน 289) 13 ก.ค. 60
จามจุรีรำลึก 66 ปี (อ่าน 282) 16 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1390) 08 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 765) 02 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 290) 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 417) 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียน(อันดับสำรอง) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 , ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 531) 13 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขายน้ำดื่มในโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 306) 10 มี.ค. 60
ประกาศยื่นซองประมูลร้านค้าขายน้ำดื่ม (อ่าน 215) 07 มี.ค. 60
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการ 2560 (อ่าน 365) 06 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบ ม.1 , ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (อ่าน 707) 06 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 , ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (อ่าน 437) 01 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 468) 24 ก.พ. 60
โครงการเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 434) 03 ต.ค. 59
พิธีเปิดอาคาร DKT Coffee shop (อ่าน 674) 29 ส.ค. 59
การประชุมคณะครู-บุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 398) 24 ส.ค. 59
การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 531) 27 ก.ค. 59
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1769) 29 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 921) 16 มิ.ย. 59
โครงการอบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 618) 03 มิ.ย. 59
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อส่งเสริมและแก้ไขผลการเรียน (อ่าน 449) 02 มิ.ย. 59
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 575) 19 พ.ค. 59
ต้อนรับคณะนักศึกษาในการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อ่าน 696) 17 พ.ค. 59
คณะผู้บริหารโรงเรียนกล่าวต้อนรับและให้โอวาสนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 513) 16 พ.ค. 59