ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2751) 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2512) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 795) 23 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2171) 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1350) 20 มี.ค. 66
แจ้งกำหนดการรับหนังสือเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 110) 12 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 178) 07 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 147) 07 มี.ค. 66
การจัดกิจกรรมการวัดผลประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 94) 03 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (อ่าน 1010) 25 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (อ่าน 1170) 25 ก.พ. 66
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2565 - 2 ม.ค. 2566 เปิดเรียน 3 ม.ค. 2566 (อ่าน 223) 28 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างทั่วไป (อ่าน 1256) 16 มิ.ย. 65
การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข ลว.12 พ.ค. 65) (อ่าน 1021) 08 พ.ค. 65
การรับมอบหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1656) 30 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4185) 26 เม.ย. 65
ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มารายงานตัวและมอบตัวดำเนินการตรวจ ATK และแสดงผลการตรวจ ATK ก่อนการยื่นเอกสารในวันและเวลาดังกล่าว (อ่าน 1374) 01 เม.ย. 65
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 939) 24 มี.ค. 65
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม แก้ไขการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 895) 24 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ ปีการศึกษา 2565ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2878) 08 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2872) 08 มี.ค. 65
โรงเรียนด่านขุนทด ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3307) 08 มี.ค. 65
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรับสมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 3107) 08 มี.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 – 11 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 7 (อ่าน 3490) 06 มี.ค. 65
โรงเรียนด่านขุนทด ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4300) 03 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (อ่าน 3633) 02 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 3606) 02 มี.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 – 11 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 6 (อ่าน 3625) 26 ก.พ. 65
การจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 – 11 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 5 (อ่าน 3680) 25 ก.พ. 65
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3662) 25 ก.พ. 65
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5401) 22 ก.พ. 65
การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์(Online) (อ่าน 3587) 18 ก.พ. 65
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3641) 12 ก.พ. 65
การรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4742) 07 ก.พ. 65
การเปิดเรียนที่โรงเรียน(ON-SITE) หลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 3720) 21 ม.ค. 65
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3722) 15 ม.ค. 65
ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3825) 03 ม.ค. 65
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3870) 29 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 4013) 03 ก.ย. 64
มาตรการการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นม. 5 (อ่าน 4149) 04 ก.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4101) 04 ก.ค. 64
แจ้งเรื่องการเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5021) 10 มิ.ย. 64
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ และแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4452) 31 พ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในวันเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6051) 31 พ.ค. 64
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 4184) 08 ม.ค. 64
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานการเงิน–บัญชี พัสดุ โรงเรียน (อ่าน 4016) 08 ม.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง อัตราจ้าง ปฏิบัติงาน (อ่าน 4036) 05 ม.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 4033) 05 ม.ค. 64
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานการเงิน-บัญชี พัสดุ (อ่าน 7274) 22 ธ.ค. 63
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 7390) 22 ธ.ค. 63