ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ “D.K.T. 2018 Test”
โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ “D.K.T. 2018 Test” ก่อนสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  รับสมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วันเวลาราชการ เวลา 08.30 น.-16.00 น. ก าหนดวันสอบ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.–12.00 น. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,15:59   อ่าน 459 ครั้ง