ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 และกำหนดการสอบแก้ตัว ปีการศึกษา 2560
       ด้วยทางโรงเรียนได้ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ดังนั้นจึงใคร่ขอแจ้งกำหนดการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560  รวมถึงกำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และครั้งที่  2 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

รายละเอียดกิจกรรม

วัน

หมายเหตุ

1. การเปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560

30 ตุลาคม 2560

นักเรียนทุกระดับชั้น

2. นักเรียนที่สอบแก้ตัว
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

-  30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2560 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1

- 30 ตุลาคม 2560 สอบแก้ตัว
ระดับชั้น ม.1, ม.4

- 31 ตุลาคม 2560 ซ่อมระดับชั้น ม.2, ม.5

- 1 พฤศจิกายน 2560 ซ่อมระดับชั้น ม.3, ม.6

- 6- 8 พฤศจิกายน 2560 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2

วิชาการ/ ครูประจำวิชา/
ครูประจำชั้น/ นักเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนด่านขุนทด

โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 953 ครั้ง