ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียนด่านขุนทด

           โรงเรียนด่านขุนทด   ได้จัดโครงการเสริมความรู้สู่มหาวิทยาลัย  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ในวันที่  ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๙     โรงเรียนด่านขุนทด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับที่สูงขึ้น  มีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 พิธีเปิดโครงการฯ  ในวันที่     ตุลาคม   ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๔๕  น.      ห้องประชุมโรงเรียนด่านขุนทด  ได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร  ครู และนักเรียน พร้อมผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรตามโครงการ   ซึ่งการจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ    ในนามของโรงเรียนด่านขุนทด ขอขอบพระคุณไว้  ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2559,14:09   อ่าน 568 ครั้ง