ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะครู-บุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

          โรงเรียนด่านขุนทด ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะครูบุคลากร  ประจำเดือนสิงหาคม   ๒๕๕๙ ในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๖.๐๐  น.      ห้องประชุมอาคาร    โรงเรียนด่านขุนทด  เพื่อแจ้งข้อราชการ และปรึกษาหารือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ   โดยนายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  มอบหมายให้นางณัทนิษฐ์    ไชยคำ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  เป็นประธานและดำเนินการประชุมฯ  พร้อมนี้คณะรองผู้บริหารฯ  ได้ร่วมดำเนินการประชุม  มีคณะครูบุคลากรเข้าร่วมการประชุมด้วยความพร้อมเพรียง

 ในโอกาสการประชุมนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะครูบุคลากร  กล่าวโดยสรุป    “ให้คณะครูพัฒนาตนเอง  พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในทักษะกระบวนการควบคู่คุณธรรม”

           โรงเรียนด่านขุนทด  ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  และผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนด่านขุนทดด้วยดีเป็นลำดับมา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2559,00:00   อ่าน 554 ครั้ง