ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนด่านขุนทด  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่    ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ในวันศุกร์ที่  ๒๔  มิถุนายน   ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๔๕  น.  เป็นต้นไป     หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาภาษาไทยในโอกาสต่อไป           

       กิจกรรมที่จัดขึ้น  ได้แก่    การจัดนิทรรศการทางวิชาการฐานความรู้เกี่ยวกับประวัติ และผลงานของสุนทรภู่   กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ  การแต่งคำประพันธ์  การวาดภาพ   การคัดลายมือ    การเขียนไทย  การอ่านทำนองเสนาะ   และการแสดงละครที่เกี่ยวกับประวัติ และผลงานของสุนทรภู่    ซึ่งมีคณะครู-บุคลากร  และนักเรียนของโรงเรียนทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรม  

พิธีเปิดกิจกรรมนายสมพร  ศรีวิพัฒน์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนด่านขุนทด  ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อนายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  ประธานในพิธีเปิดฯ   กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

          โรงเรียนด่านขุนทด   ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีเกียรติ  และผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยดีเป็นลำดับมา
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559,09:33   อ่าน 2307 ครั้ง