ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) โรงเรียนด่านขุนทด

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนด่านขุนทด  ได้จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management)   ให้กับคณะครูโรงเรียนด่านขุนทด    รุ่นที่    ระหว่างวันที่    - ๔   มิถุนายน  ๒๕๕๙   จำนวน  ๔๐  คน  รุ่นที่    ระหว่างวันที่    - ๖   มิถุนายน  ๒๕๕๙  จำนวน  ๔๓  คน    หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูและเด็ก เยาวชน ผู้ป่วยทางจิต หรือบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ ประสบการณ์สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความราบรื่น และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  วิทยากรในการอบรมฯ  ได้แก่   นายปฐมเกียรติ  ไชยคำ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดสระจระเข้  สพป.นครราชสีมา  เขต     พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความรู้ประสบการณ์ฯ

                พิธีเปิดโครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายรพีพงษ์  วรวัฒน์ธนากุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต     ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  โดยมีนายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนด่านขุนทด   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี   การจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมด้วยดี
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2559,13:42   อ่าน 782 ครั้ง