ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อส่งเสริมและแก้ไขผลการเรียน

            โรงเรียนด่านขุนทด ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันส่งเสริม และติดตามแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน  ในวันที่    มิถุนายน  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๖.๐๐  น.      หอประชุมอาคาร  ๑๐  โรงเรียนด่านขุนทด   โดยนายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  เป็นประธานและดำเนินการประชุมฯ  มีผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหาร  ครูบุคลากรเข้าร่วมการประชุมด้วยความพร้อมเพรียง

ในโอกาสนี้นายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับคณะผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ และร่วมมือในการส่งเสริมติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  เพื่อการศึกษาของบุตรหลานผู้ปกครองนักเรียนมีประสิทธิภาพต่อไป

โรงเรียนด่านขุนทด  ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน  และผู้สนับสนุนโรงเรียนด่านขุนทดด้วยดีเป็นลำดับมา

โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2559,10:52   อ่าน 581 ครั้ง