ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนด่านขุนทดจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2559,11:28   อ่าน 958 ครั้ง