ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ ปิด – เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
ด้วยโรงเรียนด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้ดำเนินการ วัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียน ดังนี้
1. นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565
2. ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งนักเรียนสามารถดูประกาศผลการเรียนได้ที่ https://www.dt.ac.th
3. นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
4. นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ 0, ร, มส และ มผ ของภาคเรียนที่ 1/2565 และดำเนินการแก้ไข ผลการเรียนระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,08:44   อ่าน 823 ครั้ง