ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนด่านขุนทดดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนด่านขุนทด ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด โดยมีนายเฉลิมยศ พุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการรับมอบตัวนักเรียนครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนได้ปฎิบัติตามมาตรการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2565,10:00   อ่าน 808 ครั้ง