ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนด่านขุนทด    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต     กระทรวงศึกษาธิการ   ปัจจุบัน  นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

          ผลงานความภาคภูมิใจ   โรงเรียนด่านขุนทด   เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน หรือโรงเรียนในฝันของอำเภอด่านขุนทด    มีการส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความสามารถ   ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษ  Special Lap  Projectโครงการห้องเรียนคุณภาพ   และห้องเรียนปกติ  เน้นการสอนภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน และทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมทักษะการสื่อสารให้เหมาะสมกับยุคสมัย   สอนโดยครูต่างชาติ    ส่งผลให้นักเรียนมีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ   จากอดีตถึงปัจจุบันมีนักเรียนประสบความสำเร็จ   ด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และการประกอบอาชีพที่เหมาะสม   ผู้เรียนได้เป็นแบบอย่างการประกอบอาชีพและการพัฒนาท้องถิ่น     

ผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต    ในการเข้าร่วมการแข่งในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคฯ  ต่อเนื่องถึงระดับชาติ   เช่น  ทักษะทางภาษา   ทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์   ทักษะทาง  ICT   และอีกหลายกิจกรรม   นอกจากนี้มีผลงานเด่นในด้านการกีฬา   ผลงานชนะเลิศหลายรายการ   รวมทั้งด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  

โอกาสนี้โรงเรียนด่านขุนทด  จึงใคร่ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน  ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเป็นลำดับมา   ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

          ในปีการศึกษา  ๒๕๖๔  นี้   โรงเรียนด่านขุนทด   สนองนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการกระจายโอกาสทางการศึกษา    เปิดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล    ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ม.   แผนการเรียนวิทย์-คณิต     ภาษา-คณิต    ศิลปกรรม-เทคโนโลยี  และแผนการรับนักเรียนตามความถนัดและสนใจ   มีการมอบทุนการศึกษาตามความจำเป็น     มีกิจกรรมชุมนุมรักษาดินแดน หรือเรียน รด.  มีสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน  ฯลฯ   สมัครได้ตามข้อมูลที่ประกาศรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔    ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนด่านขุนทด หรือทางหมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๔๓๘-๙๔๓๘

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,11:45   อ่าน 649 ครั้ง