ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง การดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไว

เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19   ส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสคือ มาตรการกึ่งปิดเมือง (Semi-lockdown) และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  โรงเรียนจึงจำเป็นต้องถูกปิดไปด้วยเพื่อลดช่องทางการแพร่เชื้อไวรัส  กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีการกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ใหม่ และมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  โรงเรียนด่านขุนทดจึงขอแจ้งกำหนดการจัดการเรียนการสอน ตามรายละเอียดไฟล์แนบท้ายนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2563,16:45   อ่าน 609 ครั้ง