ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๒

โรงเรียนด่านขุนทด   ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  การเจริญพระพุทธมนต์  และพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  วันที่    มิถุนายน  ๒๕๖๒   ในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป  ณ บริเวณมณฑลพิธีโรงเรียนด่านขุนทด   เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    

 

 กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่   การทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง   การเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์  จำนวน    รูป   พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพุ่มทองพุ่มเงิน  การถวายพระพรชัยมงคล  การลงนามถวายพระพร  การบูรณาการองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี   รวมทั้งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ

 

การดำเนินการครั้งนี้  นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  เป็นประธานในพิธีกิจกรรม และการถวายพระพรชัยมงคล   อีกทั้งโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู-บุคลากร  ผู้นำองค์กรชุมชน  หน่วยงานภาครัฐเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

 

กิจกรมที่ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  โรงเรียนด่านขุนทด  จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา    โอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 1426 ครั้ง