ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กล่าวต้อนรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  ได้กล่าวต้อนรับบุคลากร และพบนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่  ๑ / ๒๕๖๒  ในกิจกรรมหน้าเสาธงเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

การเปิดปีการศึกษา  ๒๕๖๒   เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด   ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้วน้ำเงินขาวด้วยความยินดียิ่ง  ซึ่งในภาคเรียนที่  ๑ / ๒๕๖๒   โรงเรียนด่านนขุนทด  ได้ดำเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ  ด้านและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาอาคารสถานที่  ติดตามเรื่องระเบียบวินัยนักเรียน  และในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวอวยพร และให้กำลังใจแก่บุคลากร  พร้อมนักเรียนทุกคนเพื่อให้ประสบความสำเร็จทุกกิจกรรม    

อนึ่ง  ได้มีพิธีการต้อนรับครูคนใหม่  ครูชาวต่างชาติ    พร้อมนี้ฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งและมอบนโยบายแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป

โอกาสนี้ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบาย และมุ่งมั่นในการศึกษาต่อไป

งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนด่านขุนทด
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 1275 ครั้ง