ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด

 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนด่านขุนทด
ปีการศึกษา 2562

                                               ………………………………………………

 

                   ด้วยโรงเรียนด่านขุนทด ได้ประกาศ การยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนด่านขุนทด ประจำปีการศึกษา 2562  ตามประกาศโรงเรียนด่านขุนทด  ลงวันที่ 1 เมษายน 2562  นั้น

                   บัดนี้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจากบัญชีเอกสารส่วนที่ 1ของผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 3 ราย แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น
 วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลที่ได้รับการคัดเลือก ขายน้ำดื่มตามลำดับ
ดังรายชื่อ ต่อไปนี้  

1.              ายอัครเดช   แก้วบุตร  

2.             นางสาวกมลวรรณ   แก้วสุรินทร์

3.             นางเนาวรัตน์  แก้วสุรินทร์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 585 ครั้ง