ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนด่านขุนทด ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนด่านขุนทด  สังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต      ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ   ในรัชกาลที่     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่     วันที่   ๑๒  สิงหาคม   ๒๕๖๑    และการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนด่านขุนทด  ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๑  ในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑    โรงเรียนด่านขุนทด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่    เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ รวมทั้งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงออกถึงความกตัญูญูกตเวทิตาต่อแม่ในฐานผู้มีพระคุณสูงยิ่ง   

 

 กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่   การทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง   พิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระคุณเจ้าผู้ทรงสมณศักดิ์  จำนวน    รูป   พิธีถวายราชสดุดี  วางพุ่มเงินพุ่มทอง  ถวายพระพรชัยมงคล  การลงนามถวายพระพร  การบูรณาการองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่าง ๆ   การประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น  และการร่วมพัฒนาบริเวณพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่     สำหรับการดำเนินการครั้งนี้  ได้รับความกรุณาจากนายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  อีกทั้งโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู-บุคลากร  ผู้นำองค์กรชุมชน  หน่วยงานภาครัฐเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน

 

     กิจกรรมได้ดำเนินการและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  โรงเรียนด่านขุนทด  จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา    โอกาสนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 595 ครั้ง