ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมบรรยายธรรมะของพระธรรมทูต ศูนย์ปฏิบัติการที่ ๕ อำเภอด่านขุนทด

โครงการอบรมบรรยายธรรมะให้กับพุทธศานิกชน  หน่วยงาน  และสถานศึกษาอำเภอด่านขุนทดได้แก่   ตำบลด่านขุนทด   ตำบลสระจระเข้  ตำบลด่านนอก  และตำบลด่านใน   

ตามโครงการดังกล่าว   คณะพระธรรมทูต   โดยท่านพระครูวิจิตรบุญญวัฒน์  เจ้าคณะตำบลด่านขุนทด   อำเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา    ในฐานะประธานคณะพระธรรมทูตฯ  ศูนย์ปฏิบัติการสายที่       พร้อมด้วยคณะพระคุณเจ้า  จำนวน  ๑๓   รูป   ได้เมตตาดำเนินกิจกรรมบรรยายธรรมมะ และน้อมนำความดีงามมาสู่คณะนักเรียน และญาติธรรมของโรงเรียนด่านขุนทด   เมื่อวันที่       มิถุนายน  ๒๕๖๑     หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เป็นต้นไป   ซึ่งการบรรยายธรรมมะดังกล่าว ได้ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง

ในนามของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปเป็นอย่างสูงยิ่งไว้    โอกาสนี้ 
***  ประมวลภาพกิจกรรม  ***

งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนด่านขุนทด

โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 262 ครั้ง