ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนด่านขุนทด

โรงเรียนด่านขุนทด  สังกัด สพป.นครราชสีมา  เขต    ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก   ปี   ๒๕๖๑    ในวันที่  ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.    บริเวณลานพิธีโรงเรียนด่านขุนทด และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชนด่านขุนทด

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ   เมื่อเดือนมิถุนายน   ๒๕๓๐  ได้กำหนดให้วันที่   ๒๖   มิถุนายนของทุกปี   เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก   ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐   จวบจนถึงปัจจุบัน  

  โอกาสนี้นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด    พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู-บุคลากร   นักเรียน  โรงเรียนด่านขุนทด  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ดำเนินกิจกรรมฯ  โดยนายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด    ประธานในพิธีได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมนี้คณะนักเรียนและบุคลากรได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดบริเวณชุมชนด่านขุนทด และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับความสนใจพร้อมให้ความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติดของชุนอย่างดียิ่ง

ในนามของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนด่านขุนทดด้วยดีเป็นลำดับมา

งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนด่านขุนทด
                 
***  ประมวลภาพกิจกรรม  ***
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 357 ครั้ง