ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีส่งมอบและเปิดอาคารเรียนโรงเรียนด่านขุนทด

          โรงเรียนด่านขุนทด   ได้ประกอบพิธีรับมอบ และเปิดอาคารเรียน  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๑.๐๙  น.  ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร   จันทรโณทัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานในพิธีรับมอบในนามของส่วนราชการ และเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่อย่างเป็นทางการ      โดยอาคารเรียนดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง       บริเวณพื้นที่ของโรงเรียน    ด่านขุนทด    ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง   เมื่อวันที  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 

 

การก่อสร้างได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  (ธอส.) จำนวน  ๒,๕๐๐,๐๐๐   เป็นอาคารแบบ  สปช.   ๑๐๕  / ๒๙  พื้นที่ใช้งาน      ชั้น   ใต้ถุนโล่ง     ห้องเรียน    การต้อนรับประธานในพิธีและร่วมกิจกรรม   ประกอบด้วยนายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ   นายอำเภอด่านขุนทด    พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดอำเภอด่านขุนทด   คณะธนาคารอาคารสงเคราะห์   นำโดยคุณธานินทร์  ผะเอม   กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คุณฉัตรชัย  ศิริไล   คุณอนุสรณ์  ทองสำราญ  คุณรัตนา  อนุภาสนันท์   คุณศักดิ์ชาย  จิตทะนูนท์   คณะผู้บริหารจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด  มหาชน    นายแดง   จันทรวิวัฒน์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต     นายรพีพงศ์  วรวัฒนากุล      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต    นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด   คณะผู้บริหาร  คณะครูบุคลากร  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านขุนทด   คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษานครราชสีมา   คณะสมาชิกองค์กรทางการเมือง   ผู้นำท้องถิ่น   พร้อมด้วยชุมชนชาวด่านขุนทด และใกล้เคียง   สื่อมวลชลทุกท่าน    ในโอกาสนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น  มีความประพฤติเรียบร้อย  จำนวน  ๒๐  ทุน  และบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด  มหาชน  จำนวน  ๒๐  ทุน  พร้อมมอบอาหารกลางวัน  วัสดุสิ่งของให้กับนักเรียนด้วย

 

  โรงเรียนด่านขุนทด   ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด่านขุนทดด้วยดีเป็นลำดับมา
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 439 ครั้ง