เผยแพร่ผลงาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย  นางสาวมณีรัตน์ กวดขุนทด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,15:58   อ่าน 549 ครั้ง