เผยแพร่ผลงาน
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีในห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ ปฏิบัติเครื่องดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีในห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ ปฏิบัติเครื่องดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย นางนิตยา หงษ์ขุนทด  โรงเรียนด่านขุนทด
ปี พ.ศ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2564,18:24   อ่าน 4106 ครั้ง