เผยแพร่ผลงาน
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัติฮาร์โมนิก้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัติฮาร์โมนิก้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย นางนิตยา หงษ์ขุนทด  โรงเรียนด่านขุนทด
ปี พ.ศ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2564,18:21   อ่าน 4215 ครั้ง