ประกาศ
ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มารายงานตัวและมอบตัวดำเนินการตรวจ ATK และแสดงผลการตรวจ ATK ก่อนการยื่นเอกสารในวันและเวลาดังกล่าว
ด้วยโรงเรียนด่านขุนทด ได้กำหนดการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565  ปีการศึกษา 2565 ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มารายงานตัวและมอบตัวดำเนินการตรวจ ATK และแสดงผลการตรวจ ATK ก่อนการยื่นเอกสารในวันและเวลาดังกล่าว
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,13:10   อ่าน 1123 ครั้ง