ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน 

 

ตําแหน่ง ครูผู้สอน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกคณิตศาสตร์

-------------------------------------------------- 

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนด่านขุนทด ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกคณิตศาสตร์นั้น
บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

วิชาภาษาอังกฤษ 
 

ลําดับที่ 

เลขประจําตัวสอบ 

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

0001 

นายพันธกานต์ ทะละ

 

0002 

นางสาวกันยกร วิลาด

 
 


วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
 

ลําดับที่ 

เลขประจําตัวสอบ 

ชื่อ – สกุล 

หมายเหตุ

0001 

นางสาวศตภร มนตรี

 

 


 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,10:42   อ่าน 424 ครั้ง