ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานการเงิน–บัญชี พัสดุ โรงเรียน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตําแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานการเงิน–บัญชี พัสดุ โรงเรียน

--------------------------------------------------

	ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนด่านขุนทดลงวันที่22 ธันวาคม 2563 เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานการเงิน–บัญชี พัสดุ โรงเรียนนั้น	
	บัดนี้	การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้


ลําดับท
เลขประจําตัวสอบ
ชื่อ– สกุล
1 
0001
นางสาวจิรภา ไกวัลเกศบุศย์

			     
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,10:33   อ่าน 344 ครั้ง