ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสักการะพ่อขุนทด และกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566  โรงเรียนด่านขุนทดจัดกิจกรรมสักการะพ่อขุนทด และกิจกรรมไหว้ครู โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรักและสามัคคีภายในสถานศึกษา มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างสานสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,072 คน  

ชมวิดีโอถ่ายทอดสดกิจกรรม

ชมภาพกิจกรรม (กล้องครูสุธาทิพย์)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,12:46   อ่าน 62 ครั้ง