ภาพกิจกรรม
พิธีถวายบังคมและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายพิชัย  เรืองดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทดให้นำตัวแทนผู้กำกับลูกเสือและตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ จัดโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายนฐกร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ให้เป็นประธานในพิธี
 
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2565,14:05   อ่าน 89 ครั้ง