ภาพกิจกรรม
Lab วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 (SpL)
วันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
 
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 จัดกิจกรรมการทดลองให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.3
(โครงการห้องเรียนพิเศษ : SPL) ได้แก่
1. การทดลอง เรื่อง โครโมโทกราฟีกระดาษ
2. การทดลอง เรื่อง การทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลาย
 
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 จัดกิจกรรมการทดลองให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6
(โครงการห้องเรียนพิเศษ : SPL) ได้แก่
1. การทดลองเรื่อง การไทรเทรต
2. การทดลองเรื่อง การต้มเกลือ
 
ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (1311) โรงเรียนด่านขุนทด
 
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2565,13:23   อ่าน 78 ครั้ง