ภาพกิจกรรม
มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 65
วันที่ 29 กันยายน 2565 โรงเรียนด่านขุนทด จัดงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "เกษียณสำราญ"
ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1. คุณครูเอกลักษณ์ แสนพรม
2. คุณครูภัสรี ทองคลี่
3. คุณครูทัศนีย์ งามสวัสดิ์
4. คุณครูบังอร แฉล้มวารี
5. คุณครูมณฑกาญจน์ โรจน์หิรัญ
 
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2565,19:50   อ่าน 121 ครั้ง