ภาพกิจกรรม
วันแห่งเกียรติยศ 2565
            วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565  ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด  มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 110 ราย  

ภาพกิจกรรม Ep1  (ถ่ายภาพโดย : ครูพิษณุ  ก่ำสระน้อย , ครูภัทรพล  บุษยะมา, ครูสุธาทิพย์  เหวขุนทด)
ภาพกิจกรรม Ep2  (ถ่ายภาพโดย : ครูกิตติพงศ์  สินขุนทด, ครูกนกวรรณ  คงมิ่ง, นักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด)

วิดีโอถ่ายสดกิจกรรม 1
วิดีโอถ่ายสดกิจกรรม 2
วิดีโอถ่ายสดกิจกรรม 3
วิดีโอถ่ายสดกิจกรรม 4
วิดีโอถ่ายสดกิจกรรม 5
วิดีโอถ่ายสดกิจกรรม 6 
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2565,19:02   อ่าน 279 ครั้ง