ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน ศูนย์ขุนทด ประจำปี 2565

     โรงเรียนด่านขุนทดเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน ศูนย์ขุนทด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 -26 สิงหาคม 2565. มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ โรงเรียนด่านขุนทด, โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด, โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์, โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข, โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย, โรงเรียนวัดกุดน้ำใส, โรงเรียนบ้านห้วย, โรงเรียนบ้านหาญ, โรงเรียนบ้านโนนระเวียง, โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้, โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน, โรงเรียนบ้านเมืองตะโก, โรงเรียนบ้านจะบู, โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น

 

 >>>ภาพกิจกรรม<<<

โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,19:30   อ่าน 324 ครั้ง