ภาพกิจกรรม
สัปดาห์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมสัปดาห์การเรียนรู้วิทยา่ศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2565  โดยมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
   1. กิจกรรมการแข่งขันคลิปวิดีโอการทดลองทางวิทยาศาสตร์
   2. กจิกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
   3. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
   4. กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงแม่น
   5. กิจกรรมการแข่งขันประกวดวดภาพระบายสี
   6. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
   7. กิจกรรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์
   8. กิจกรรมการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์
   9. กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น Comic Strip
   10. กิจกรรมการประกวดขวัญใจรีไซเคิล    
   11. กิจกรรมประกวดวงโฟล์คซอง
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,20:31   อ่าน 68 ครั้ง