ภาพกิจกรรม
ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
   วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ จำนวน 4 ห้องเรียน  ณ ห้องประชุมคูณพัฒนา โรงเรียนด่านขุนทด
    1. ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (ISMP) ระดับประถมศึกษา
    2. ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (ISMP) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    3. ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (EEP) ระดับประถมศึกษา
    4. ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (EEP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,13:51   อ่าน 81 ครั้ง