ภาพกิจกรรม
กิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งเป็นสายดังนี้

    10.29 น. ขบวนแห่เทียนชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่เจริญสุข

    13.19 น. ขบวนแห่เทียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่เจริญสุข

    13.19 น. ขบวนแห่เทียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศาลาลอย

    13.19 น. ขบวนแห่เทียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 และ ม.6) ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านหาญ

    14.00 น. ขบวนแห่เทียนคณะครู และนักเรียน SPL ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสระจรเข้
 

      >>> ภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่เจริญสุข
   >>> ภาพกิจกรรมขบวนแห่ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านหาญ วัดศาลาลอย วัดสระจรเข้ Ep.1

   >>> ภาพกิจกรรมขบวนแห่ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านหาญ วัดศาลาลอย วัดสระจรเข้ Ep.2


โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,15:32   อ่าน 429 ครั้ง