ภาพกิจกรรม
เรียนรู้วิถีไทยร่วมมือร่วมใจหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
         วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม
"เรียนรู้วิถีไทยร่วมมือร่วมใจหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด 
 
 
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2565,15:09   อ่าน 153 ครั้ง