ภาพกิจกรรม
ค่ายเพาะต้นกล้าเยาวชน ในโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนด่านขุนทด จัดกิจกรรม ค่ายเพาะต้นกล้าเยาวชน ในโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  1. พัฒนาความคิด สติปัญญาให้มีคุณภาพทั้งทางโลกและทางธรรม นำธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติ
  2. เพื่อสรรค์สร้างเยาวชนให้เกิดการค้นหาตัวตนและเริ่มพัฒนาตนเอง
  3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกวิชาให้ดีขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

          >>รวมภาพกิจกรรม<<

https://photos.app.goo.gl/nXqtr2Vm2t22VuCA7
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2565,15:59   อ่าน 44 ครั้ง