ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
      โรงเรียนด่านขุนทดนำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,21:13   อ่าน 22 ครั้ง