ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
      วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ผอ.พันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทดเป็นประธาน
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด

 
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,20:29   อ่าน 1674 ครั้ง