ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DKT Innovation Contest 2020
         วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนด่านขุนทดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรมการศึกษา DKT Innovation Contest 2020 เพื่อเผยแพร่ผลงาน ด้านสื่อ นวัตกรรมการศึกษาและผลงานทางด้านวิชาการของคณะครูและบุคลากร                     ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

ภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 (ช่างภาพ ครูภัทรพล  บุษยะมา)
ภาพกิจกรรม ชุดที่ 2 (ช่างภาพ ครูสุธาทิพย์  เหวขุนทด)


โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,21:34   อ่าน 535 ครั้ง